Te Aranga

Tēnā koutou katoa

Whakataukī: 

Ko te reo kia tika. Ko te reo kia rere.  Ko te reo kia Māori.  Ko te reo kia ora.” (References a longer kōrero by Tā Tīmoti Kāretu: the language needs to be correct, the language needs to be heard far and wide, the language needs to be Māori in ethos.)

Our Te Aranga(TA) ākonga Māori are led by our two Pouako, Whaea Sangita and Whaea Pani.  Te Marautanga o Aotearoa (currently under review) Curriculum instruction is delivered 50:50 Te Reo Māori/English for ākonga Māori in Tau 1 to 8.  Prior to enrolment, parents and whānau hui with the Tumuaki and Whaea Sangita.

We’re super proud of our TA ākonga Māori and their success!  Nau mai, haere mai!  Entry criteria to this bilingual class can be read on our Enrolment page.  You’re very welcome to hui with Whaea Sangita or īmēra her, if interested in more information.

Ngā mihi e te whānau